آرشیو برچسب ها : ارتعاش غالب

🔴 ارتعاش چیست؟ 🔆 زمانی که ما راجع به چیزی فکر میکنیم چه مثبت ➕چه منفی ➖درحال ارتعاش فرستادن هستیم ، یعنی هر چیزی انرژی است و يك فرکانسی دارد و ارتعاشي خاص به جهان هستی صادر میکند 🔆 وقتي حتی ما به چیزی نگاه میکنیم مثلا : اگر منظره‌ای زیبایی را ببینیم و ستايشش […]