آرشیو برچسب ها : ایمان

درحقیقت اصلا ترسی وجود ندارد. ترس فقط در ذهن شماست .اگر به زندگی ات نگاهی کنی،خواهی دید که همه ترسها شکلی از بی ایمانی است. یک توهم هست که حاصل ذهن شماست ، حاصل باورهای محدود کننده ای که در ذهنتان ساخته شده و وقتی تصمیم میگیری با ایمانی همراه شوی که حقیقت توست، همه […]